Taksonomi 2011
Dendrobatiodea (Pilegiftfrøer, farvefrøer eller giftfrøer)

Dendrobatiodea indeholder omkring 280 arter af pilegiftfrøer, et antal, som stadig vokser, dels fordi man stadig finder nye arter og dels, fordi hidtil ubeskrevne arter bliver formelt beskrevet. I 2006 kom Grant et. al. med en revision af pilegiftfrøfamilien, op til dette tidspunkt med navnet  Dendrobatidae. Pilegiftfrøfamilien hedder nu overordnet Dendrobatoidea og er opdelt i to familier, Aromobatidae (ugiftige og typisk i kedelige farver) og Dendrobatidae (typisk farvestrålende og giftige). Familienavne har altid endelsen "-dae". De to familier er igen opdelt i såkaldte underfamilier (som altid ender på "-nae"). Underfamilierne deles igen op i slægter og slægterne i arter, som det fremgår af taksonomien nedenfor.
Man undrer sig ofte over, at dyr og planter skifter navne, og dette er til stor
irritation blandt hobbyfolk. Grunden til dette er, at man i vore dage benytter
sig af DNA- og molekylarbiologi i forskningen, hvilket fører til, at frøer, som man tidligere antog for hørende til den eller den slægt, nu p.g.a. de nye forsknings-
metoder m.h.t. indbyrdes slægtsskab nu må flyttes til andre slægter. Det sker
også, at en frø, som tidligere er beskrevet som en egen art viser sig at være
en farvevariant af en anden art. Et godt eksempel er den tidligere art
Dendrobates azureus. Det viser sig, at den ikke er en selvstændig art, men
en variant af Dendrobates tinctorius og benævnes derfor nu:
Dendrobates tinctorius ”Azureus” .
Artsnavnene består af et slægtsnavn (med stort), et artsnavn (med lille), autor
og  årstal. Hvis der ikke er parantes om autor (han eller hun, som har
beskrevet arten) og årstal, har arten ikke skiftet navn undervejs.Hvis der
er parantes om autoren og årstallet (til originalbeskrivelsen) betyder
det, at arten har skiftet navn på et eller andet tidspunkt siden den
første beskrivelse.Man vil bemærke, at der ofte som autor står et navn
efterfulgt af benævnelsen ”et. al”. Det betyder navnet på den autor,
som står i spidsen for det forskerteam, som har beskrevet vedkommende
art. Da disse teams ofte består af op til 10-12 personer, vælger man
af pladshensyn at kalde disse andre ”et. al”.

 
Klik på de enkelte slægter (med blåt) i skemaet nedenfor for at se, hvilke
arter slægten indeholder.

Dendrobatidae
(Består af 3 underfamilier)
Aromobatidae
(Består af 3 underfamilier)
1. Colostethinae (Indeholder 4 slægter
     med 61 arter)
2. Dendrobatinae (Indeholder 7                     slægter med 56 arter)
3. Hyloxalinae (Indeholder 1 slægt                 med 57 arter)
1. Allobatinae (Indeholder 1 slægt
    med 47 arter)
Allobates (47 arter)          
2. Anomaloglossinae (Indeholder 2                 slægter med 26 arter)
Anomaloglossus (24 arter)
Rheobates (2 arter)         
3. Aromobatinae (Indeholder 2 slægter               med 31 arter) 
Aromobates (12 arter)      
Mannophryne (19 arter)  

Hvis man ligger inde med billeder af pilegiftfrøer må man meget gerne sende dem på e-mail til webmasteren, så vil de komme med i taksonomien

Kilder: www. poisonfrog.dk, www.Dendrobase.de, www.Dendrobates.org, www.amphibianweb.org,  Journal of Herpetology 37(4):707-713. 2003 doi: 10.1670/197-02A Another New Riparian Dendrobatid Frog Species from the Upper Amazon Basin of Peru, Frost, Darrel R. 2009. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.3 (12 February, 2009). Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/
American Museum of Natural History, New York, USA.


© Frøgruppen 2009